Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

WAT IS WATERSCHADE EN HOE BENT U DAARTEGEN VERZEKERD?

Terug naar overzicht
30 oktober 2018

Wat is waterschade en hoe bent u daartegen verzekerd?
Een flinke regenbui is niet ongewoon in Nederland. Sterker nog: door de klimaatveranderingen zullen de buien alleen maar heftiger worden. Ook de overlast die daarmee gepaard gaat zal ernstiger worden. Waterschade in huis of aan uw auto kan grote impact hebben. Wanneer spreken we van waterschade en hoe bent u hier tegen verzekerd?

Wat is waterschade
Alle schade aan uw huis of auto door water veroorzaakt noemen we waterschade. Denk hierbij aan schade zoals:

  • Lekkage na een harde regenbui

  • Een overstroomde riolering

  • Een ondergelopen kelder

Hoe is waterschade verzekerd

Uw woning
Met een inboedelverzekering en/of opstalverzekering bent u verzekerd tegen waterschade. Als u een koopwoning heeft kunt u dit gezamenlijk afsluiten als ‘woonhuisverzekering’. Heeft een huurwoning? Dan voldoet de inboedelverzekering.

Let op: niet iedere verzekeraar dekt dezelfde schade voor eenzelfde bedrag. Er kunnen grote verschillen zijn tussen inboedel-,en opstalverzekeringen. Bekijk uw polisvoorwaarden om zeker te weten waar u in het geval van waterschade recht op heeft.

Uw auto
Het hangt van uw autoverzekering af of u tegen waterschade bent verzekerd. Heeft u alleen een WA autoverzekering? Dan bent u waarschijnlijk niet verzekerd tegen waterschade. Bij andere verzekeringen hangt het van de polisvoorwaarden af en de afspraken die gemaakt zijn.

U bent soms niet verzekerd
Waterschade is alleen gedekt bij onverwachte schade (onvoorzien-vereiste). Waterschade door slecht onderhoud (een verstopte afvoer langs uw huis) of eigen handelen (bijvoorbeeld uw raam open laten staan tijdens een harde regenbui) worden niet vergoed.

Daarnaast bepaalt de plek waar het water vandaan komt of u verzekerd bent of niet. Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel verzekeraars wel uit. Is het vanaf de straat naar binnengestroomd dan zijn de polisvoorwaarden weer strenger. In dat geval kunt u de Wet tegemoetkoming schaden bij rampen en zware ongevallen aanschrijven. Maar u heeft hierbij geen garantie dat alle schade wordt vergoed.

Vragen? Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag!

Bron. Finfin

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK