Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

VERWERKERSOVEREENKOMST WEL OF NIET?

Terug naar overzicht
23 mei 2018

Per 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Naar aanleiding van diverse vragen die wij van enkele kantoorrelaties ontvingen, informeren wij u in hier over een bijzonder onderwerp uit de AVG, te weten de verwerkingsovereenkomst.

Regelmatig vragen werkgevers hun financieel adviseur met een beroep op de nieuwe privacyregels een verwerkersovereenkomst te sluiten. Zij veronderstellen dat dit verplicht is omdat persoonsgegevens van werknemers verwerkt voor bijvoorbeeld een pensioenregeling of een verzuimverzekering. De brancheorganisatie van financieel adviseurs (Adfiz) constateert dat dit niet nodig is, omdat gegevensverwerking doorgaans niet de primaire opdracht is.

Dat een verwerkersovereenkomst niet nodig is blijkt uit de AVG en de toelichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar staat namelijk dat iemand zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is wanneer het verwerken van gegevens niet de primaire opdracht is, maar een uitvloeisel van een andere vorm van dienstverlening. Het adviseren en bemiddelen bij financiële regelingen voor werknemers, zoals pensioen en verzuim, voldoet hieraan. Een verwerkersovereenkomst is dan niet nodig.

Als werkgever moet u kunnen verantwoorden dat u aan de AVG voldoet. Een heldere verklaring die de werkgever in zijn privacy-dossier kan bewaren kan hem daarbij helpen. Daarvoor kunt u het statement van Adfiz gebruiken. Met dit statement kunt u als werkgever in uw privacy-dossier vastleggen waarom u geen verwerkersovereenkomst sluit met uw financieel adviseur. Zo voorkomt u tevens dat u als werkgever onnodig de verantwoordelijkheid voor het gegevensbeleid van uw financieel adviseur naar u toe trekt. Temeer omdat dit ook onnodige (administratieve) ) lasten voor u met zich mee zou brengen.

Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, vindt u ook in onze advieswijzer & privacyverklaring

Wanneer u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK