Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

SCHADE DOOR AVONDKLOKRELLEN

Terug naar overzicht
01 februari 2021

Om de aanhoudende verspreiding van het coronavirus te stoppen en de druk op de zorg zoveel mogelijk te beheersen, heeft de overheid op 23 januari een avondklok ingesteld. Deze maatregel heeft in diverse Nederlandse steden geleid tot 'avondklokrellen' waarbij schade is ontstaan aan publieke en private eigendommen.

Omdat er veel vragen worden gesteld door media en andere partijen over de 'avondklokrellen' in relatie tot verzekeren, beantwoordt het Verbond van Verzekeraars op een speciale pagina de belangrijkste vragen, zoals;

1. Wordt schade door de avondklokrellen vergoed door verzekeraars?
In zijn algemeenheid geldt dat de verzekerde schade ten gevolge van de rellen is gedekt, maar dat kan per verzekerde en verzekeraar verschillen. Daarom raden wij altijd aan om de polisvoorwaarden erop na te slaan en contact op te nemen met de verzekeraar of adviseur. Alle schade aan overheidseigendommen en WA-verzekerde auto’s is niet verzekerd. Datzelfde geldt voor de meeste fietsen.

2. Welke (verzekerde) schade komt het meest voor?
Bij verzekeraars komt alleen de private schade binnen. Dat kan schade aan gebouwen en eigendommen zijn, bijvoorbeeld all-riskverzekerde auto’s of gesneuvelde ruiten. Schade aan publieke eigendommen, zoals bushokjes, gemeentegebouwen, stations komen bij verzekeraars niet binnen. En uiteraard hebben verzekeraars ook geen zicht op schade aan zaken die niet zijn verzekerd of schade die pas later zichtbaar wordt. Wij noemen dat vervolgschade, waaronder bijvoorbeeld ook bedrijfsonderbreking valt. Het kan vaak maanden duren voordat dergelijke schade goed kan worden ingeschat.

3. Is alle schade gedekt?
Nee, veel schade is niet verzekerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Vernielde auto’s die alleen WA-verzekerd zijn.

  • De meeste fietsen, omdat deze maar heel weinig worden verzekerd.

  • De vernielingen aan overheidseigendommen, omdat de overheid zich niet verzekert, maar zelf het risico draagt.

Ondernemers van wie de winkel is geplunderd en vernield tijdens de avondklokrellen worden echter volledig schadeloos gesteld. De overheid vormt een 'Fonds bedrijvenschade Coronarellen' dat de schade vergoedt die getroffen ondernemers lijden die zich niet of onvoldoende hebben verzekerd.

4. Hoe zit dat met bedrijven?
Over het algemeen zijn bedrijven in ons land beperkter verzekerd dan particulieren. Voor gedupeerde bedrijven zijn de rellen daarom dubbel zo zuur. Ze zijn minder vaak verzekerd, kiezer ook vaker voor minder dekking en voor een (hoger) eigen risico.

5. Onder welke verzekeringen valt de schade van ondernemers?
Dat kan flink uiteenlopen. Een ondernemer kan zijn inboedel en opstal verzekeren tegen brand, storm en dit soort risico’s via een opstal-, brand- of/en een inventarisverzekering. Of de schade door de rellen standaard op zo’n polis is meeverzekerd, hangt af van de polisvoorwaarden - verzekeren voor ondernemers is maatwerk. Soms moet er een extra (gevaren)dekking worden afgesloten voor schade na rellen. Naast de brandverzekering kan een ondernemer zich ook verzekeren tegen bedrijfs- of omzetschade.

6. Onder welke verzekeringen valt de schade door rellen en plundering voor particulieren?
De schade aan een woning of inboedel valt onder de woonhuisverzekering. En bij schade aan de auto, kan contact worden gezocht met de autoverzekeraar. Die schade is meestal wel verzekerd als er sprake is van een (beperkt) cascodekking. Is er gekozen voor alleen een WA-dekking, dan is er geen dekking. Verzekeraars proberen de uitgekeerde schade zoveel mogelijk te verhalen op de daders.

Lees verder de belangrijkste vragen en antwoorden over de 'avondklokrellen' in relatie tot verzekeren, op deze pagina van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Bron: Verbond van Verzekeraars

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK