Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

WAT KUNT U DOEN VOOR UW PENSIOEN?COLUMN FREEK IN NUENZO

Terug naar overzicht
27 december 2017

De winter-editie van NUenZo staat online met daarin de column van Freek "Visie op verzekeren". Ditmaal over: Wat kunt u doen voor uw pensioen?

Na jarenlang hard werken wilt u zorgeloos genieten van uw oude dag. Hoe staat uw pensioen ervoor? Wat moet en kunt u nog regelen en waaraan moet u allemaal aan denken?

En zeker niet onbelangrijk; wat wil onze regering. De Sociaal Economische Raad doet al vanaf 2015 onderzoek naar een nieuw pensioenstelsel, alleen komt er op de een of andere manier maar geen definitief voorstel. Het vertrouwen van u en mij als consument in de pensioensector neemt ondertussen niet toe.

De eerste stappen naar een nieuw pensioen pensioenstelsel.

Per 1 januari 2018 veranderen de pensioenregels. Naast de al bekende verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar zitten er nog meer aanpassingen in het vat op weg naar een grondige hervorming van het pensioenstelsel met als streefdatum 2020. Welke wetsvoorstellen zijn ingediend en wat wil de nieuwe regering?
Het kabinet Rutte III wil de pensioenregeling voor deelnemers op een meer individuele leest schoeien. Daarbij wordt niet getornd aan de verplichtstelling en de collectieve uitvoering van het tweedepijlerpensioen (pensioenopbouw via de werkgever). De Drie hoofdpunten uit de hervormingsplannen:

Afschaffen van de doorsnee premiesystematiek : Een van de kernpunten is de mogelijkheid om een persoonlijk vermogen te combineren met collectieve risicodeling. Zaken als verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning blijven naar verwachting gehandhaafd. Dat geldt niet voor de doorsneepremiesystematiek, waarbij alle werknemers een gelijke premie betalen voor dezelfde pensioenopbouw. Die gaat overboord en wordt vervangen door een leeftijdsonafhankelijke premie waarbij jongeren meer rechten opbouwen dan ouderen.

Naar een nieuw pensioencontract Sociale partners moeten een pensioencontract ontwikkelen met een persoonlijk pensioenvermogen. In de opbouwfase kan de deelnemer zien welk vermogen is opgebouwd en aanpassingen doen die het vermogen minder gevoelig maken voor renteschommelingen.

Zelfstandigen Het nieuwe kabinet wil dat zelfstandigen zich vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenregeling of aangesloten kunnen blijven bij een pensioenregeling waarin zij al deelnemer zijn.

Lopende wetsvoorstellen
Het oude kabinet heeft nog een aantal wetsvoorstellen ingediend die naar verwachting volgend jaar in wetgeving worden omgezet. Twee hoofdpunten uit de plannen:

Er komt een shoprecht nettopensioen bij pensioenfondsen. Dat moet het pensioenspeelveld meer gelijk maken, in het belang van de pensioengerechtigde, en zonder consequenties voor de solidariteit. Deelnemers krijgen het recht om een bij een pensioenfonds opgebouwd nettopensioen over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder. Voor bij een verzekeraar opgebouwd pensioen bestaat dat al. Deelnemers krijgen nu de keuze om de uitkeringsfase te laten uitvoeren door het pensioenfonds waar het nettopensioen is opgebouwd of door een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar.

Samenvoegen kleine pensioenen
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaatsvan ze uit te keren. Vooral tijdelijke krachten bouwen zo meer op. Het wetsvoorstel voor deze aanpassing ligt bij de Tweede Kamer. Nederland telt ongeveer 4,5 miljoen kleine pensioenpotjes met bedragen onder de € 467 per jaar. Vooral parttimers en mensen die vaak jobhoppen bouwen veel kleine potjes op. Vaak worden die kleine pensioenen in een keer uitbetaald door de pensioenuitvoerder vanwege hoge administratiekosten. In het wetsvoorstel is opgenomen dat verzekeraars en pensioenfondsen kleine pensioenen niet in een keer hoeven uit te keren, maar bij elkaar mogen optellen.

In de ideale situatie moet een nieuw pensioenstelsel vooral recht doen aan alle partijen, werknemers, werkgevers en zzp’ers. Met keuzevrijheid maar ook met verplichtingen. Terwijl jongeren zich zorgen maken of er voor hen nog wel pensioen is, maken de ouderen zich zorgen over het afbreukrisico van hun pensioen. Werknemers maken zich zorgen over het stelsel als geheel en werkgevers over de betaalbaarheid.

En ondertussen vraagt u zich wellicht af wat u kunt doen voor uw pensioen…

Heeft u hierover vragen?

Wij beschikken over alle vereiste kennis en ervaring om u van een goed advies te kunnen voorzien. Neemt u gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Of kijkt u alvast eens op op de pensioenpagina van onze website voor een kennismaking en enkele handige tools. 

Voor alle zekerheid!

 

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK