Nieuws

Wat als de bank of verzekeraar u beschuldigt van fraude?

Terug naar overzicht
28 juni 2022

Wat wanneer u door een verzekeraar of bank van fraude wordt beschuldigd? 

U kunt dan worden geregistreerd in een van de waarschuwingsregisters. Daardoor kan het moeilijk worden om nog een verzekering af te sluiten of een hypotheek te krijgen. Omdat de gevolgen ingrijpend zijn, mogen banken of verzekeraars u niet zomaar in zo’n register opnemen.

Verzekering
In fraudezaken gaat het om opzettelijke misleiding: u geeft bijvoorbeeld onjuiste informatie over een inbraakschade door aan de verzekeraar met de bedoeling een hogere uitkering te krijgen. Of u sluit een verzekering af en u beantwoordt de vragen van de verzekeraar niet naar waarheid met als doel om geaccepteerd te worden. Dat laatste speelt vaak bij vragen over gezondheid.

Bancair
Ook fraude bij de bank komt voor. Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van een hoger inkomen om zo een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Of het insturen van valse facturen om geld uit het bouwdepot te ontvangen. Het fungeren als geldezel of katvanger voor anderen, dus uw betaalrekening laten gebruiken voor criminele transacties, wordt eveneens gezien als bancaire fraude.

Registers
Banken en verzekeraars hebben interne en externe waarschuwingsregisters opgezet om plegers van fraude in vast te leggen. Het interne waarschuwingssysteem is het systeem van één concern en dat is niet te raadplegen door andere financiële instellingen. Het externe waarschuwingssysteem kan wél door andere instellingen worden ingezien, voor een periode van maximaal acht jaar. En dat kan betekenen dat het afsluiten van een verzekering of bancaire dienst heel moeilijk kan worden.

Strenge eisen
Daarom zijn er strenge eisen gesteld. Er moet bijvoorbeeld voldoende vaststaan dat er sprake is van fraude. Dat moet de bank of verzekeraar bewijzen. Ook moet de bank of verzekeraar een belangenafweging maken en steeds beoordelen of een lichtere maatregel niet volstaat. Bovendien moeten zij de lengte van de registratietermijn beargumenteren en mogen ze niet standaard acht jaar opleggen.

Bezwaar
Vindt u de beschuldiging onterecht, dan kunt u tegen de registratie schriftelijk bezwaar maken bij de bank of verzekeraar. U moet dan aannemelijk kunnen maken waarom de registratie onterecht is. Ook kunt u bezwaar maken tegen de lengte van de registratie. Komt u er niet uit met de bank of verzekeraar? Dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Lees hier hoe zij met deze zaken omgaan.

Andere maatregelen
Naast het opnemen van uw gegevens in waarschuwingsregisters, kan de bank of verzekeraar nog andere maatregelen treffen in geval van fraude. Zoals het opzeggen van de relatie, het afwijzen van de schadeclaim, het doen van aangifte bij de politie of het terugvorderen van onderzoekskosten die zijn gemaakt. Dat kan afhankelijk van het type verzekering heel ingrijpend zijn. Stel u voor dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uitkeert omdat u verzwegen heeft dat u in het verleden al behandeld bent voor rugklachten. Lees hier meer.

Tips

  • Twijfelt u bij het aanvragen van een verzekering over een bepaalde vraag, bijvoorbeeld een vraag over uw gezondheid? Laat dan geen zaken weg, ook niet wanneer die in uw ogen onbelangrijk lijken.   Raadpleeg ons dan gerust, wij staan u graag bij!

  • Bent u onterecht opgenomen in een van de registers en wilt u daar bezwaar tegen maken? Of is een opgelegde maatregel in uw ogen voor uw situatie erg onredelijk? Ook hierbij kunnen wij u (eventueel) van dienst zijn en in het laatste geval helpen om bijvoorbeeld een heroverweging aan te vragen.

 

Bron. Finfin Adfiz

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK