Nieuws

Wat als uw bedrijf stil komt te liggen?

Terug naar overzicht
12 september 2023

Na een brand, storm of inbraak heeft u als ondernemer materiële schade. Maar het kan ook zijn dat uw zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost u omzet terwijl u wel uw medewerkers moet doorbetalen. Dat risico is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Let wel goed op de voorwaarden en wees extra alert wanneer u zich tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Een bedrijfsschadeverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze producten de materiële schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er voor de gevolgen van deze schade. Het loont de moeite om goed naar de verschillen in voorwaarden te kijken en te beoordelen waar uw onderneming het meeste mee geholpen is.

Verschillen
Wat wanneer er bijvoorbeeld bedrijfsschade optreedt in geval van een materiële schade bij een toeleverancier waarvan uw bedrijf afhankelijk is? Onderzoeksbureau MoneyView zocht uit dat in minder dan de helft van de gevallen die kosten worden vergoed. Wordt er wel een vergoeding verleend, dan is die altijd gemaximeerd.

En wat wanneer een winkelcentrum moet sluiten door bijvoorbeeld een brand? Als uw onderneming daar is gevestigd, dan heeft u daar last van, ook als de eigen winkel niet getroffen is door die brand. Bijna driekwart van onderzochte producten biedt in zo’n geval dekking, zegt MoneyView. Voordat u een verzekering afsluit is het dus van belang om de risico’s van uw specifieke onderneming in kaart te (laten) brengen en te kijken of die situaties gedekt zijn.

Overstroming
De situatie van wateroverlast verdient extra aandacht. Overstromingen als gevolg van een primaire waterkering (direct aan zee of grote rivier) zijn voor een MKB-ondernemer niet te verzekeren. Verzekeraars verlenen in toenemende mate wél dekking voor het overstromen van secundaire waterkeringen (langs regionale rivieren of kanalen) als het gaat om materiële schade. Echter: slechts 27 procent van de verzekeringen vergoedt op dat moment ook de bijbehorende bedrijfsschade, zo onderzocht MoneyView.

Als het gaat om bedrijfsschade als gevolg van directe en indirecte neerslag en opeenhoping van water op het dak dan zijn de voorwaarden ruimhartiger en volgt bij iets minder dan driekwart van de verzekeringen een schadeloosstelling. Is uw bedrijf kwetsbaar voor een overstroming, wees dan dus extra alert wanneer u een verzekering selecteert.

Bovenstaand beschrijft slechts een beperkt aantal voorbeelden maar geeft wel weer hoe groot de verschillen per verzekering zijn.  Zijn uw risico's goed afgedekt? Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag!

Bron. Finfin Adfiz

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK