Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

Verplichte aansluiting bij een pensioenfonds: drie aandachtspunten

Terug naar overzicht
02 maart 2020

Wanneer u u als ondernemer met personeel niet aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds, terwijl dat eigenlijk wel moet, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Drie aandachtspunten zijn van belang. Valt uw bedrijf binnen een sector met een bedrijfstakpensioenfonds, dan bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden.

n totaal is ongeveer 75% van de werknemers in Nederland aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voorbeelden zijn bedrijven in de bouwsector, de reisbranche of de horeca. In het register pensioenfondsen kunt u nagaan welk fonds voor uw werknemers het pensioen regelt en of deze verplicht is.

Let daarbij op de volgende drie zaken.

1. Zelf actie ondernemen
Wie een onderneming start, moet zelf nagaan (of door een adviseur laten nagaan) of de activiteiten van de onderneming mogelijk onder de zogenaamde werkingssfeer (het bereik) van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het is niet zo dat een pensioenfonds zich meteen bij aanvang van uw activiteiten bij u meldt. Ook kan het zo zijn dat de cao voorschrijft dat deelgenomen moet worden aan een bepaalde pensioenregeling. Het gebeurt ook nog weleens dat de activiteiten van een onderneming gedurende de rit wijzigen: let ook dan goed op of u mogelijk bij een (ander) bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten.

2. Verdiep u in de werkingssfeer
Vaak is meteen duidelijk of een bedrijf bij een bepaalde bedrijfstak hoort. Maar in sommige gevallen is het lastiger beoordelen of een bedrijf onder de zogenaamde werkingssfeer van een pensioenfonds valt. Dat leidt regelmatig tot discussies. Bij Bakker Bart bijvoorbeeld worden broodjes afgebakken, maar u kunt ze ook meteen aan een tafeltje opeten: valt de onderneming dan onder bedrijfstakpensioenfonds Bakkersbedrijf of onder Horeca? Over deze zaak moet de rechter nog een einduitspraak doen.

3. Voorkom dat u achteraf moet betalen
Is een onderneming ten onrechte niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kan het fonds de premie alsnog opeisen. Het pensioenfonds is namelijk verplicht om een werknemer die onder de werkingssfeer valt, een pensioen uit te keren, of de werkgever in kwestie nou premie heeft afgedragen of niet. Een pensioenfonds kan niet alleen de pensioenpremie met terugwerkende kracht eisen, maar ook een schadevergoeding.

Kortom: verdiep uzelf bij de start of bij wijziging van uw activiteiten als ondernemer goed in deze materie en raadpleeg ons bij twijfel. Dat kan u een hoop gedoe en geld schelen. Wij adviseren u graag!

Bron: Finfin

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK