Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

BREDE WEERSVERZEKERING VOORDELIGER VOOR BOEREN

Terug naar overzicht
18 september 2019

Boeren betalen vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer over de brede weersverzekering. Het kabinet schrapt het belastingtarief van 21% in het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplan. Ook over de WGA-eigenrisicoverzekering hoeft straks geen assurantiebelasting meer betaald te worden.

De maatregel moet het aantrekkelijker maken voor boeren om een brede weersverzekering af te sluiten. Na de bijzonder droge zomer van 2018 bleken veel agrariërs niet verzekerd tegen schade door extreem weer. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft zo’n 10 procent van de akkerbouwers een weersverzekering afgesloten.

De roep om deze maatregel klonk al langer. Minister Carola Schouten van Landbouw kondigde bovendien aan dat de schadedrempel wordt verlaagd naar 20%. Nu ligt die drempel 10 procentpunt hoger.

Premiesubsidie
Op dit moment kunnen boeren al wel een vergoeding van maximaal 65% van de premie voor de brede weersverzekering. Die bijdrage gaat omlaag naar hoogstens 63,7%. Dat heeft te maken met Europese wetgeving die het lidstaten toestaat maximaal 70% steun over premie inclusief belasting te geven. De premiesubsidie en het schrappen van de assurantiebelasting komen vanaf 2020 samen op die 70% uit.

Verzekeraars: Maak Nederland klimaat weerbaarder
Een fors deel van de beschikbare middelen voor investeringen moet gebruikt worden om Nederland klimaatweerbaar te maken. Die oproep doet het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de dinsdag 17 september gepresenteerde Miljoenennota.

Als geen maatregelen worden genomen, loopt de klimaatgerelateerde schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond in een reactie op de Prinsjesdagstukken. Klimaatschade bij burgers en bedrijven voorkomen moet hoge prioriteit krijgen, vindt hij. “We moeten veel werk maken van preventie en adaptatie, zoals maatregelen in de sfeer van waterbeheer en stedenbouw.”

Weurding juicht de aangekondigde afschaffing van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering toe. Hij verwacht dat meer boeren dan nu zo’n verzekering zullen sluiten. Op dit moment heeft zo’n tien procent van 18.000 akkerbouwers zich verzekerd tegen extreem weer.

 

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK