Eijmans; Voor alle zekerheid!      

Nieuws

PRINSJESDAG 2019 OVER ZORGVERZEKERINGEN 2020

Terug naar overzicht
18 september 2019

In de Miljoenennota, die dinsdag tijdens Prinsjesdag is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg en zorgverzekering van 2020 bekend gemaakt.

Zo gaat de zorgpremie licht omhoog, blijft het eigen risico gelijk en krijgen mensen met een laag inkomen meer zorgtoeslag. Ook in het basispakket vinden wijzigingen plaats.

Basiszorgverzekering

In 2020 vindt een viertal wijzigingen in de basiszorgverzekering plaats:

  • Voor ziekenvervoer wordt vervoer ten behoeve van geriatrische revalidatiezorg toegevoegd;

  • Bij een aaneengesloten behandeling van drie (of meer) dagen in het ziekenhuis wordt logeren vergoed. Deze logeervergoeding bedraagt € 75,- per nacht, en geldt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten;

  • Apotheekbereidingen van geneesmiddelen die niet zijn toegelaten tot het pakket (door te hoge kosten) kunnen voortaan worden vergoed. Een voorwaarde is dat de prijs van de bereiding acceptabel is.

  • Met betrekking tot langdurige zorg geldt dat de behandeling en het vervoer waarvoor geen WlZ-indicatie is, op termijn wordt overgeheveld naar het basispakket. In de tussentijd wordt deze zorg bekostigd vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. De overheveling gebeurt gefaseerd. Dit jaar worden de kosten van de arts verstandelijke gehandicapten en de kosten van de specialist ouderengeneeskunde overgeheveld.

Het maximale verplichte eigen risico blijft ook in 2020 staan op € 385,-.

De nominale zorgverzekeringspremie die aan zorgverzekeraars moet worden betaald, zal naar schatting van de overheid licht stijgen met € 37,= per jaar Hiermee stijgt de gemiddelde nominale premie naar € 118,42 per maan, € 1.421,= per jaar. De uiteindelijke tarieven worden door de zorgverzekeraars zelf bepaald.

Belangrijkste cijfers

Vanaf 1 januari 2020 gaat de overheid 2,5 miljard euro meer uitgeven aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat is een stijging van 3,1 procent, blijkt uit de miljoenennota. De totale uitgaven in de rijksbegroting (VWS) komen uit op 82,2 miljard euro. Daarvan gaat 78,6 miljard (bruto) naar de zorg.

Er wordt in elk geval 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de jeugdzorg.

 

2019

2020

Verschil

Zorguitgaven (VWS)

79,7 mld.

82,2 mld.

+ 2,5 mld.

Nominale premie (totaal)

€ 1.384

€ 1.421

+ € 37

Verplicht eigen risico

€ 385

€ 385

n.v.t.

Maximale zorgtoeslag (1 persoon)

€ 1.188

€ 1.256

+ € 67

Maximale zorgtoeslag (gezin)

€ 2.304

€ 2.399

+ € 95

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers

6,95%

6,70%

– 0,25%

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers

5,70%

5,45%

– 0,25%

Inkomensafhankelijke premie Wlz

9,65%

9,65%

n.v.t.

 

Bron:Rijksoverheid, Zorgwijzer

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK