Eijmans; Voor alle zekerheid!

AVG

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U heeft waarschijnlijk gehoord over de aanpassingen van de wet Bescherming Persoonsgegevens naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wij zijn bezig geweest onze organisatie hieraan aan te passen. Graag informeren wij u hier over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw persoonlijke kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. Maar we hebben ook andere informatie nodig, zoals uw NAW- en aanvullende privé-gegevens.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. Wij geven deze gegevens alleen aan deze derden door wanneer en voor zover dit nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht en de door ons gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Privacy statement
Meer informatie over uw rechten en de nieuwe wetgeving vind u hier in onze Cookie&Privacyverklaring of advieswijzer met privacyverklaring

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen, U kunt ons bellen op 0316 - 225941 of mailen naar info@eijmans.nl

Vragen over onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK