Eijmans; Voor alle zekerheid!

Heeft u het  pensioen goed geregeld?

Nieuw pensioenstelsel 2023

1 juli 2023 is de ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat iedereen 4,5 jaar de tijd krijgt om de huidige pensioenregelingen aan te passen naar de nieuwe regels. Dat geldt voor pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers en werknemers.

Wat is de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp)?
De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is. Veel van het vorige pensioenstelsel blijft behouden. Namelijk:

 • U en uw werknemer blijven verplicht geld opzij leggen voor later.
 • Uw werknemer is zeker van pensioen, ook bij een minder goed draaiende economie en ook bij een hogere leeftijd dan gemiddeld.
 • De AOW blijft bestaan vanaf de pensioenleeftijd.
 • Pensioenfondsen zullen de regelingen uitvoeren.

 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Het oude pensioenstelsel moest op de schop. Waarom? Beloften in de oude regeling konden vaak niet meer worden nagekomen. Pensioenen konden bijna niet geïndexeerd worden en was er zelfs regelmatig sprake van korten.

Redenen daarvoor zijn dat mensen gemiddeld ouder worden, er meer mensen met een pensioenuitkering bijkomen en werknemers vaker van werkgever wisselen. Dat laatste zorgt ervoor dat pensioenen niet lineair maar fragmentarisch worden opgebouwd, bijvoorbeeld omdat er bij verschillende pensioenuitvoerders een bedrag is gespaard.

Wat verandert er met het nieuwe pensioenstelsel? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij:

 1. Premiebedrag staat vast, niet de uitkering
  Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een vaste inleg. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. In de oude regeling was de premie variabel (afhankelijk van leeftijd), en stond de hoogte van de uitkering vast voor je hele leven. Dat laatste wordt losgelaten, hoewel er wel naar een doel wordt toegewerkt.
  De hoogte van de premie in het nieuwe pensioenstelsel wordt bepaald door het pensioenfonds, op basis van het verwachte rendement en het deelnemersbestand. Maar de maximale wettelijke premie is vastgelegd op 30 procent van het inkomen van uw werknemer.
 2. Hoogte uitkering pensioen wordt flexibeler
  Het rendement op de ingelegde pensioenpremies bepaalt in de toekomst de hoogte van de uitkering. Pensioenfondsen kunnen makkelijker uitkeringen indexeren, omdat ze geen grote buffers meer hoeven aan te houden. Bij een slechter draaiende economie kunnen premies ook makkelijker naar beneden worden bijgesteld.
 3. Meer inzicht en persoonlijker pensioen
  Elke werknemer weet straks hoe vol zijn of haar pensioenpot is en hoeveel rendement daarop is behaald door de pensioenuitvoerder. Daarnaast wordt per leeftijdsgroep anders belegd: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Zo zijn zowel rendement als zekerheid ingebouwd in het nieuwe pensioenstelsel.

Pensioen voor personeel regelen
Bied u een pensioenregeling aan als secundaire arbeidsvoorwaarde, is er een cao van toepassing of bent u verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Wat bepaalt dan of en hoe u overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel?

Nieuw pensioenstelsel en de cao
Als uw bedrijf onder een cao valt, dan worden de plannen voor de overstap gemaakt door de sociale partners als het UWV en de vakbonden (CNV, FNV, Novag, De Unie). De werkgeversvereniging neemt in dit geval het werk dus van je over.

Pensioenfondsen en de nieuwe regels
Bij ingang van de wet bepalen pensioenfondsen zelf hoe ze omgaan met de huidige spaarders en personen die een uitkering krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat huidige uitkeringen al worden overgezet naar het nieuwe systeem. Anderen doen dat bij alleen nieuwe spaarders. Ook wordt bepaald of er een compensatie komt voor deelnemers die erop achteruit gaan als ze gaan deelnemen in een nieuwe regeling.

Bedrijfstakpensioenfondsen
Als u verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan worden er ook centraal afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren. Dan hoeft u als werkgever niet veel zelf te regelen. De afspraken worden gemaakt in samenspraak met sociale partners.

Pensioenverzekeraar of PPI? Kom in actie 
Het zit wat anders als u bent aangesloten bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI). Dan moeten er keuzes gemaakt worden over de bestaande regeling en hoe die overgaat in een nieuwe.

Zo kan het opgebouwde pensioenbedrag van werknemers 'vastgezet' worden en kunnen uitkeringen blijven zoals die waren afgesproken. Daarnaast wordt er dan op de nieuwe manier gespaard, oftewel met vastgestelde premies per leeftijdsgroep. Maar er zijn ook andere opties mogelijk. Ook moeten er keuzes gemaakt worden op het gebied van o.a. nabestaandenpensioen.

Neem dus bij ingang van het nieuwe pensioenstelsel contact op met de huidige pensioenuitvoerder. Informeer uzelf over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, zodat u uw personeel op tijd kunt informeren. De meeste verzekeraars bieden proactief hulp in de transitie.

Meer weten hierover of wilt u het goed geregeld hebben? Neem gerust contract met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Vragen over Pensioenen

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK